Cadrele didactice se formează continuu pe mai multe planuri prin:

--propria formare continuă, prin activităţi metodice şi psihopedagogice, realizate la nivelul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice, al consfătuirilor de specialitate sau prin sesiuni de comunicări ştiinţifice

--formare continuă prin cursuri organizate de Casa Corpului Didactic în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Arad Masterate şi cursuri postuniversitare de specializare

--doctorateGrade didactice

Personal de conducere

Director - prof. Leahu Emanuela

Personal didactic de predare

Limba și literatura română

- prof. Andra Daniela

- prof. Iuhasz Adelina

- prof. Mateuț Mădălina

Limba engleză

- prof. Cornea Carmen

- prof. Leahu Emanuela

Limba franceză

- prof. Iuhasz Adelina

- prof. Vlad Roxana

Matematică

- prof. Gheorghiu Alina

Fizică

- prof. Șișu Tiberiu

- prof. Stoiu Marinela

- prof. Orodan Petru

Chimie

- prof. Stoiu Marinela

Biologie

- prof. Stana Mirela

Geografie

- prof. Szedlak Simona

Istorie

- prof. Popescu Alina

Educație fizică și sport

- prof. Tulcan Florian

Religie

- prof. Pavel Liana

Discipline socio-umane

- prof. Gruia Gheorghina

- prof. Silaghi Cristina

Tehnologia și comunicarea informațiilor

- prof. Blaga Lavinia

- prof. Ban Emilia

Discipline tehnologice

Ingineri:

- prof. Blaga Lavinia

- prof. Borza Vasile

- prof. Ban Emilia

- prof. Cadar Alexandru

- prof. Cornea Maria

- prof. Cornea Teodor

- prof. Ilona Eniko

- prof. Paulcescu Domnina

- prof. Pleșca Ana

- prof. Sabău Angelica

- prof. Țiroga Mihaela

- prof. Urs Iolanda

Profesori instruire practică:

- ing. Braiț Petru

- ing. Dalca Viorel

- ing. Popa Gabriel

- ing. Gale Nicu

Maiștri instructori:

- m.i. Varză Viorel

- m.i. Bozga Dumitru

- m.i. Slev Roman

Personal didactic auxiliar:

Secretar - Sallai Maria

Contabil - Șoavă Adrian Dorin

Contabil - Șoavă Doina

Informatician - Popa Gabriel

Laborant - Rebeleș Cristina

Tehnician - Suciu Cornel

Personal nedidactic:

Îngrijitor: Nicoară Ana, Vedinaș Floare

Muncitori: Braun Petru,

Paznici: Cosma Ștefan, Braun Petru