Baza tehnico – materială

Ø 16 săli de clasă

Ø laboratoare şi cabinete: 1 fizică, 1 chimie, 1 biologie, 1 geografie, 1 religie ortodoxă, 1 cabinet limbi moderne, 1 cabinet limba română, 1 istorie, 1 matematica,1 studiul materialelor+rezistenţa materialelor, 2 electrotehnică, 1 electronică, 1 măsurări tehnice, 2 mecanică universală, 1 legislaţie rutieră, 1 transporturi rutiere, 4 informatică (2 AEL, 1 Proiectare asistată de calculator, 1 informatică), 1 desen tehnic, 1 Sudură, 1 Operator CNC

Ø cabinet de Consiliere şi orientare profesională

Ø ateliere de instruire practică dotate adecvat meseriilor de profil: 1 strunguri cu comandă numerică, 4 lăcătuşărie generală, 1 strungărie, 1 tinichigerie, 1 electrotehnică, 1 electronică, 2 mecanică - auto (atelier auto+garaj), 1 mecanică universală, 1 sculărie, 1 mașini de frezat cu comandă numerică.

Ø şcoală de şoferi dotată un autoturism Peugeot 207, un autoturism Dacia şi un camion IVECO cu remorcă

Ø centru de documentare şi informare (CDI), în care este inclusă şi biblioteca şcolară cu un număr de 25.223 volume înregistrate

Ø sală de sport

Ø sală festivă

Ø cabinet medical

Last modified: Saturday, 24 November 2018, 09:03 PM