Context geo-economic

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad este situat în municipiul Arad, judeţul Arad, Regiunea Vest a României. Regiunea Vest este văzută ca un spaţiu multicultural, multietnic şi multiconfesional, având o suprafaţă de 32 034 km² şi o populaţie de 1 946 647 de locuitori. Profilul actual al dezvoltării generale a regiunii confirmă faptul că aceasta se află în ascensiune, având de-a face cu numeroşi investitori români şi străini, care apreciază mediul de afaceri propice economiei care are la bază spiritul antreprenorial şi competiţia liberă.

Aradul este judeţ al Ardealului, aşezat în vestul ţării, de o parte şi de alta a Mureşului şi Crişului Alb, cu rezultate economice foarte bune, caracterizate printr-o industrie diversificată.

Tipul şcolii- grup şcolar

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţată de la bugetul de stat şi agenţi economici, adoptând ca formă învăţământul de zi și seral.
Procesul instructiv – educativ se desfăşoară în limba română, iar limbile moderne studiate sunt engleza şi franceza.

Caracteristici ale şcolii

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad este situat în zona centrală a municipiului Arad. Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad şcolarizează elevi din oraşul Arad , din alte localităţi ale judeţului şi din judeţele învecinate. Elevii din alte localităţi fac zilnic naveta, stau în internat sau în gazdă. Elevii se deplasează la şcoală cu mijloace de transport în comun.

Sevicii oferite

  • Activităţi de microproducţie
  • Obţinerea permisului de conducere auto, categoria B, C, C + E
  • Cabinet de asistenţă psihopedagogică
  • Cabinet medical

Posibilităţi de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii:

Şcoala noastră desfăşoară parteneriate în vederea efectuării stagiilor de pregătire practică a elevilor cu agenţi economici : SC ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL, SC ARO STAHL Product, SC TAKATA ROMÂNIA, SC ROBAC, SC OECHSLER, SC WEBASTO, SC SYSMEC, SC TECHRUS, SCM AUTOSERVICE MICALACA ARAD, SC AUTOPYRAMIS ARAD, SC CIF INTERMED ARAD, SC AUTOSCHUNN SRL, SC NELA SRL,SC HUF ROMANIA SRL , SC AMATEX SRL, SC SECURO TECH SRL care oferă anual absolvenţilor locuri de muncă.

Last modified: Saturday, 30 November 2019, 01:45 PM